Canopy Kings
Tillgänglig på discovery+
Trädhusbyggaren Django Kroner och hans team påbörjar ett nytt byggprojekt i Kentucky. Kundens önskan om att bygga huset hela 20 meter upp i trädet gör att Django får svindel.