Clash of the Gods
Utforskandet av myter och deras kopplingar till verkliga, historiska händelser.
I rollerna Stan Bernard