Cuban Shark
Tillgänglig på discovery+
Amerikanska och kubanska forskare ger sig ut på en gemensam expedition för att leta efter en vithajspopulation i ett av världens outforskade områden.