Cursed Bloodlines

Cursed Bloodlines

Tillgänglig på Viaplay
Från kungafamiljer under flera århundraden till företagspampar och deras klaner - i den här serien granskar vi på förhand dömda släkter som genom historien har gått tragiska öden till mötes.