De förlorade jättarnas mysterier

De förlorade jättarnas mysterier

Tillgänglig på Viaplay
I den här serien utforskar vi åtta förhistoriska giganters - och åtta moderna ättlingars - evolutionära historia. Vi försöker även förklara varför de blev så stora och varför de försvann.