Extreme Forensics
Tillgänglig på discovery+
Extreme Forensics tar upp verkliga och extremt märkliga brottsmål. Varje avsnitt börjar med ett besök på en brottsplats där sedan utredningen tar vid.
I rollerna Victor Caroli