Folklore
Tillgänglig på HBO Max
En skräckserie i sex delar som utspelar sig i sex asiatiska länder - Indonesien, Japan, Sydkorea, Malaysia, Singapore och Thailand - där varje avsnitt är en modern tolkning av djupt rotade myter och sägner från varje land, med övernaturliga väsen och ockult tro.