Framtiden runt hörnet

Framtiden runt hörnet

Tillgänglig på SVT Play
Hur kul är det i framtiden? I Framtiden runt hörnet träffar forskaren och vetenskapsjournalisten Emma Frans och komikern David Sundin de som jobbar vid forskningens frontlinjer. Uppdraget är att ta reda på hur vår överblickbara vardagsframtid kommer att se ut.
I rollerna David Sundin, Emma Frans