Gränsbevakarna USA

Gränsbevakarna USA

Tillgänglig på C More
Gränsbevakarna USA följer det dagliga arbetet för den amerikanska tull- och gränsskyddpersonalen som kontrollerar resenärer och last vid land-, luft- och marina ankomsthamnar för att skydda och säkra Amerikas gränser.

Relaterat