Heroes Of The Enlightenment
Tillgänglig på discovery+
Från Google, Facebook och Wikipedia till demokratiska system, finansmarknaden, tillverkningsindustrin och lagar och regler; mycket i vår moderna tidsvärld finns tack vare en avgörande historisk period: 1700-talets upplysningsperiod.