Idrottens himmel och helvete

Idrottens himmel och helvete

Tillgänglig på SVT Play
Hur vi leder och fostrar barn och unga inom idrottsrörelsen spelar roll för vårt samhälle. Idrottens himmel och helvete granskar och belyser problematik som både de som idrottar och de som leder idrott ställs inför. Hur hanterar man ätstörningar? Kriminalitet? Hur gör man med depression, jämställdhet – och barnkonventionen, som nu är svensk lag?