In Pursuit with John Walsh

In Pursuit with John Walsh

Tillgänglig på discovery+
Brottsofferaktivisten John Walsh hjälper polisen att hitta ledtrådar i olösta fall i USA och att sätta de som har undgått rättvisan bakom lås och bom.
I rollerna John Walsh, Callahan Walsh