Interns

Interns

Tillgänglig på Viaplay
När de ansvariga läkarna på avdelningen för internmedicin blir satta i karantän måste tre oerfarna praktikanter och en patolog hålla ställningarna.

Relaterat