January 6th: Attack on the Capitol
Tillgänglig på discovery+
Politiker och poliser berättar om stormningen av Capitoleum 6 januari 2021.