Killer In Question

Killer In Question

Tillgänglig på Dplay
Sanningen lurar bakom varje mord. Vad händer om de involverade är oense om vad sanningen är och vad som hände?