Kriget mot terror
Tjugo år efter den 11 september hotar terrorgrupper världen över fortsatt vår säkerhet. Vi beger oss in i den amerikanska militärens hemliga operationer som har som mål att eliminera dessa hot.