Labyrint: Los och Lupus

Labyrint: Los och Lupus

Tillgänglig på SVT Play
Daidalos har skapat sin mest fantastiska uppfinning. Slajmogrammaren. Med den skapar han Los som skall hjälpa honom på jakten efter den sedan länge gömda roboten Lupus. Äventyret leder dem ner i de dunkla fuktiga gångarna i Fornlabyrinten.