Mapping The World

Mapping The World

Tillgänglig på discovery+
Världen blir allt mindre och fler behöver samsas om allt färre resurser, därför är kartor en nödvändig del av 2000-talet. I jordens omloppsbana fortsätter satelliter att samla in data för nästa generations kartor.
I rollerna Jerry Brotton