Mars

Mars

Tillgänglig på Disney+
Hur ser mänsklighetens framtid ut i rymden? I mötet mellan fiktion och verklighet utforskar serien samtidens skarpaste hjärnor inom innovation och forskning.
I rollerna Ben Cotton, Alberto Ammann, Clémentine Poidatz