Monsters Inside Me
Tillgänglig på discovery+
De flesta parasiter försöker hålla sin värd vid liv, men vissa har en mer illasinnad strategi - att tömma sina värdars kroppar på mat och resurser. Vi hör drabbade berätta.