Monsters Inside Me

Monsters Inside Me

Tillgänglig på discovery+
De flesta parasiter försöker hålla sin värd vid liv, men vissa har en mer illasinnad strategi - att tömma sina värdars kroppar på mat och resurser. Vi hör drabbade berätta.
I rollerna Jason Done, Justin Peed