My Fat Pet
Tillgänglig på discovery+
Över 50% av katter och hundar i USA lider av övervikt. Djurtränaren och experten Travis Brorsen påbörjar en fyramånaders resa med djurägare och deras överviktiga djur med målet att hjälpa varje husdjur att leva ett hälsosammare och gladare liv. Kan han få familjerna att förstå hur allvarlig situationen är för deras överviktiga älsklingar?
I rollerna Travis Brorsen

Relaterat