My Feet Are Killing Me: First Steps
Tillgänglig på discovery+
Dr. Brad Schaeffer och Dr. Ebonie Vincent får ta emot akuta videosamtal från patienter i desperat behov av fotbehandling. Med sina expertkunskaper kan de förändra klienternas liv.