My Little Pony: Vänskap är magisk
Tillgänglig på Viaplay
Twilight Sparkle må vara den smartaste enhörningen i Equestria, men det finns mer i livet än magilektioner. Så Celestia skickar henne till Ponyville med uppdraget att skaffa sig vänner. Där träffar hon Rainbow Dash, Pinkie Pie, Applejack, Rarity och Fluttershy. Under alla sina äventyr tillsammans drar ponnyerna viktiga lärdomar om vänskap när de upptäcker att det är den starkaste magin av alla.