My Two Husbands
Tillgänglig på discovery+
Amanda har två makar och hennes liv är fullt av kärlek. Som den unika familjens överhuvud försörjer hon såväl makarna som deras fem barn.