Närbild Dubais flygplats

Närbild Dubais flygplats

Tillgänglig på Disney+, Viaplay
Del 1 S3, A1: På en av världens största flygplatser fångar Hassan en smugglare som har svalt ett stort antal kapslar fyllda med kokain. Del 1:10.
I rollerna Mel Sabharwal