Olydiga hundar
Tillgänglig på Disney+
Matt är specialiserad på hundar med aggressivt beteende och riktar sin energi mot separationsproblem, rädslobaserad aggression samt olämplig tillgivenhet.