One Day in Auschwitz

One Day in Auschwitz

Tillgänglig på discovery+
Sjuttio år efter att Kitty Hart-Moxon släpptes fri från Auschwitz-Birkenau reser hon tillbaka en sista gång för att dela med sig av sin överlevnadshistoria och försöka besvara nya generationers frågor.