People Magazine Investigates: Cults

People Magazine Investigates: Cults

Tillgänglig på discovery+
Chockerande berättelser om vanliga människor som, lockade av löften om evigt liv, fångas upp i ett skrämmande nät av misshandel, bedrägeri och manipulation.