Postis Per

Postis Per

På sin posttur i Grönby får Postis Per vara med om en massa spännande saker. Han är känd för sin hjälpsamhet och sitt goda humör.
I rollerna Archie Panjabi, Angela Griffin, Kulvinder Ghir