Predator Bloodlines

Predator Bloodlines

Tillgänglig på Disney+
Blodlinjen … vårt dna, det är genom denna mekanism som varje individ ärver den unika koden för sin överlevnad. Kampen om överlevnad är universell och kampen för att skydda avkomman är något som definitivt utmärker dessa extraordinära djur och deras familjer.

Relaterat