Return of the Great White Serial Killer

Return of the Great White Serial Killer

Vi försöker ta reda på hur det kommer sig att vithajar går till attack på ett nästan identiskt sätt vartannat år - under samma månad, på samma strand.