Return To Chernobyl
Tillgänglig på discovery+
Vi får följa installationen av den nya sarkofagen i Tjernobyl som antas innesluta den dödliga strålningen de närmaste 100 åren. Vi får se exklusiva bilder från området, intervjuer med ögonvittnen till katastrofen, liksom forskare och designers som är involverade i byggandet av den nya sarkofagen.