Ross Kemp: Världens farligaste gäng

Ross Kemp: Världens farligaste gäng

Tillgänglig på Viafree
Ross Kemp möter gängmedlemmar, tar del av det tragiska vardagslivet i gängen och följer polisen i deras arbete. Han kämpar för att få bättre förståelse för vad som får människor att ansluta sig till gatugäng, och möter även ligornas offer och motståndare. Trots alla risker har gängkulturer växt sig allt större under det senaste decenniet. Medan Ross Kemp vet att han inte kan lösa detta världsproblem, hoppas han kunna sprida nytt ljus på stridigheterna, samt hjälpa människor att förstå vad som har orsakat konflikterna.