Russia 1917: Countdown To Revolution

Russia 1917: Countdown To Revolution

Tillgänglig på Dplay
Det här är Lenins, Trotskijs och Stalins historia under de 245 dagarna som slutade med att de kom till makten. Samtidigt som historien utspelar sig diskuterar författare och historiker den ryska revolutionens betydelse.