Santa Evita

Santa Evita

Tillgänglig på Disney+
Detta är berättelsen om Eva Perón efter hennes död. Evita Peróns balsamerade kropp utsattes för en händelserik färd som varade i 22 år och var lika händelserik som hennes 33-åriga liv. Evita dog 1952, men hennes lik väntade ovan jord i tre år på att ett monument skulle byggas, vilket aldrig genomfördes. År 1955 blev president Peróns regering störtad i en militärkupp och kroppen gömdes i 19 år för att förhindra att den skulle bli en symbol mot den nya regimen. Samtidigt som hon var en politisk figur under bara sex år, som general Peróns hustru, påverkade hennes lik Argentinas politik i mer än två decennier — här vävdes en morbid och märklig historia som gav henne mytologisk status. För de militärer som tog över, blev Evita ännu farligare än då hon levde, då alla var rädda för det kringflackande liket, som inte hade någon grav.
I rollerna Natalia Oreiro, Francesc Orella, Diego Velázquez