Scott Peterson: Pregnant Wife Missing

Scott Peterson: Pregnant Wife Missing

Tillgänglig på Dplay
Laci Peterson var gravid i åttonde månaden när hon försvann i Modesto i Kalifornien och ett omfattande sökningsarbete inleddes. Polisen fokuserade på maken Scott. Vad hände?