She composes like a man

She composes like a man

Tillgänglig på SVT Play
Dirigenten Cathrine Winnes fyller i ett musikhistoriskt glapp i en ny serie om kvinnliga kompositörer och deras orkestermusik, som delvis varit dold för offentligheten.
I rollerna Cathrine Winnes