Stor och Liten
De två vännerna Stor och Liten bor tillsammans. Stor är långsam och eftertänksam, medan Liten vill en massa, genast.