Submissive Wives’ Guide to Marriage
Tillgänglig på discovery+
Få en inblick i undergivna fruars värld. De sätter mannens behov i första rummet och ser det som sin plikt att "tjäna, lyda och ligga med honom."