Sun Storm
Tillgänglig på discovery+
Team av forskare och rymdmeteorologer försöker få en bättre inblick in i hur solen fungerar. Hur skulle en gigantisk solstorm påverka vår värld?