Surviving The Holocaust - Freddie Knoller's War

Surviving The Holocaust - Freddie Knoller's War

Tillgänglig på discovery+
I en ärlig intervju berättar förintelseöverlevaren Freddie Knoller, som nu är i 90-årsåldern, sin personliga berättelse om hur det var att vara en ung judisk man under andra världskriget. Han pratar direkt in i kameran med stöd av extensivt arkivmaterial och återberättar sitt ovanligt äventyrliga tidiga liv utifrån sina starka minnen.