Tangerudbakken – vägen framåt
I Oslo ligger det lilla boendet Tangerudbakken. Det är ett vanligt – och lite ovanligt – boende. Här bor sex personer med olika utvecklingsnedsättningar. De äger egna lägenheter och hanterar det mesta själva, men har tillgång till hjälp om de behöver det. I serien Tangerudbakken bostadsbolag följer vi de boendes liv.