The Bletchley Circle: San Francisco

The Bletchley Circle: San Francisco

Tillgänglig på SVT Play
Året är 1956 och de engelska kodknäckarna Millie och Jean utreder kriminalfall i San Francisco tillsammans med sina amerikanska motparter Iris Bearden och Hailey Yarner.