The Harper House
The Harper House
THE HARPER HOUSE följer en självsäker kvinnlig familjeförsörjare då hon försöker uppnå en högre status för sig och sin familj som består av knäppskallar, då hon blir arbetslös och flyttar från den rika till den fattiga delen av en småstad i Arkansas.