True Life Crime

True Life Crime

En serie som MTV-tittarnas liv och det som berör dem. Serien är en mångsidig blandning reportage om populärkulturella trender, slagkraftiga inslag om aktuella frågor och löpande bevakning av ämnen som rör hälsa, andlighet, sex, pengar och droger.
I rollerna Dometi Pongo