Vrålåk i Sin City

Vrålåk i Sin City

Tillgänglig på Viaplay
I Las Vegas utkanter skapar Steve Darnell och hans team med kufar och missanpassade helt unika, excentriska fordon i Mad Max-stil. I varje avsnitt är det bara fantasin som sätter stopp för produktionen av unika fordon till unika ägare.