Wetmarkets Exposed
Tillgänglig på Viaplay
Medan en global pandemi som har sin källa i fladdermöss som säljs på marknader i Kina rasar, utforskar vi hur dessa marknader försörjer lokala samhällen samtidigt som de kan utsätta alla för risker.
I rollerna Forrest Galante