Whale Wars: Captain Watson's Story
Tillgänglig på discovery+
Sea Shepherds ursprungliga kapten Paul Watson har seglat världen runt för att hålla våra hav och dess invånare säkra. Ett porträtt av en man som är villig att sätta sitt eget liv på spel i en obeveklig strävan att skydda haven och det marina livet.