Guru Sishyan

Guru Sishyan

Available on Eros Now Select
1997 film by Sasi Shanker
Starring Jagadish, Rajan P. Dev, Kaveri
Director Sasi Shankar