Young Hero Yue Fei: A Hero Beyond the Legend

Young Hero Yue Fei: A Hero Beyond the Legend

Available on iTunes
Yue Fei becomes the disciple of martial artist Zhou Dong.
Starring Chang Chen, Chen Zhenghua, Gong Ruolan
Director Zhu Zhaowei